Tags

, ,


em cũng phải theo ai về phố ấy
người trăm năm hay người của đôi ngày
anh đứng lại ngó sa đà cánh áo
để thêm lần anh biết trắng đôi tay

cơn gió quất những đòn roi xuống mộng
mùa thu qua lá xót cũng rơi cành
em cũng thả một nỗi buồn vô hạn
xuống không ngờ trên bóng xế đời anh

mà cũng phải thế thôi không thể khác
có những điều đừng nên hiểu cao xa
một bước tới, cuối cùng em phải bước
ôi vì sao – không thể nói thêm, và…?

12-2010

hoàng lộc

Advertisements