Tags

, ,


ai có nói gì đời anh cũng vậy
cũng hiu hiu đóm nắng cuối chân trời
em biết gì anh sau ngày dứt áo ?
đừng để lòng lẩn quẩn chốn không vui

anh vẫn sống với đời anh mỗi bữa
quanh hiu hơn, bệnh hơn thuở em còn
cũng đọc sách, cũng làm thơ, cũng nhớ
và chữ tình như đã rất linh thiêng

biết những mộng và biết vừa những thực
biết yêu người là dính hoạ sát thân
chết là hết, khổ đau rồi cũng dứt ?
thì cho anh cam một chỗ yên nằm

11-2010

hoàng lộc

Advertisements