Tags

, ,


thiệt buồn nếu mất ngày xưa
dày công em – thuở ta chưa đổi lòng
bài thơ nỡ vội rời trang
câu thơ cũng chấm qua hàng tỉnh queo

ơn em bữa ấy về theo
vườn sau cây khế còn nghe tiếng cười
mẹ già không thể không vui
tưởng em là mẹ một thời làm dâu

anh đi mưa nắng trên đầu
trần ai là bụi mù bay dặm ngàn
thứ gì hơn cả tai ương
khiến anh có thể không còn của em ?

3-12-10

hoàng lộc

Advertisements