Tags

, , , ,

cả ngày, ta nghe hoài cái mệt
nhớ câu hồ vi lao kỳ sinh
người xưa chắc với tình không vậy
sao ta lười đến cả nhớ em ?

ngồi đâu cũng không muốn đứng dậy
đứng được rồi, chẳng muốn đi đâu
nằm cũng không nằm cho thẳng thớm
cong như tôm, tay cứ ôm đầu

ta già rồi, làm chi cũng mệt ?
ngó chiều trôi mà không muốn trôi
mãnh sư có tuổi mờ con mắt
vì hư danh, hống thử lên trời !

2-12-10

hoàng lộc

Advertisements