Tags

, ,

ngáp hoài –
thôi,
bỏ cơm thôi
chiều xui
chực hụt tiếng cười chân mây
lưng đau
tắt máy
nằm dài
dỗ ta sớm
một giấc đầy hẩm hiu…

1-12-10

hoàng lộc

Advertisements