Tags

, ,


đầu bạc năn nỉ đầu xanh :
– ơi em đừng giận chi anh !
đầu xanh hầm hè đầu bạc :
– thôi ông chớ nhắc chuyện tình !

đầu xanh chẳng cần năn nỉ
đầu bạc dám ngồi làm thinh
phút giây nào ra thế kỷ
trong nhau chừng được dỗ dành ?

đôi lòng chênh chao hạnh phúc
đầu xanh nín rồi ?
đầu bạc khóc !

hoàng lộc

Advertisements