Tags

, , ,


anh đọc đâu đây nhiều câu chuyện cổ
cứ nghe như xưa có chứa chuyện mình
cũng ở nhiều câu kinh thi anh nhớ
còn vang ý lời em từng tặng anh

để tình quá chừng trong anh đến vậy
mỗi lần gặp em cứ muốn tỏ hoài
anh nói em nghe (và em nghe mãi)
câu tỏ tình dần thành câu thơ hay

mà hai đứa ta năm này tháng nọ
đâu phải sớm hôm của chỉ một ngày
sao anh nói hoài mà chưa hết ý
nói, lòng không vơi – mà cứ thêm đầy ?

phải trời sinh em để nghe anh nói
và sinh anh ra để nói em nghe ?
thiên hạ tỏ tình một lần đã đủ
anh tỏ không xong dẫu cả một đời…

có lẽ kiếp này rồi qua kiếp khác
và cả ngàn xưa cũng đến ngàn sau
câu tỏ tình anh không hề thất lạc
như câu thơ tình hạnh phúc trong nhau.

27-11-2010

hoàng lộc

Advertisements