Tags

, ,


đêm.
anh tới ngõ.
quay về
thăm em chẳng lẽ nhiều khi chẳng cần ?
cái gì dối trá bàn chân
những khao khát tới
những ngần ngại lui ?

sáng trăng mà ngỡ tối trời
biết chưa đêm ấy có người dầm sương ?
lòng anh trăm mối trăm đường
lẽ đâu em lại bình thường được chăng ?

hoàng lộc

Advertisements