Tags

, , ,


tình cũ, chừng vài năm trở lại
tình xưa là cũ trên mười năm ?
anh, tình xưa đôi ba tình cũ
mà tình nào cũng hoá thâm ân

cũng chỉ do ông trời dun rủi
gặp người này phải mất người kia
một lần yêu dính dây dính nhợ
làm sao anh đành đoạn xa lìa ?

bái biệt một người không phải dễ
lòng đau có thể tới vô cùng
yêu thêm một lần không phải dễ
như thể vừa thay cả trái tim

em đây không xưa, cũng không cũ
em là cô gái biết yêu anh…

11-2010

hoàng lộc

Advertisements