Tags

, ,


lòng nhau đã thế
buồn chi
khi sông rút nước kể gì bờ hoang
tử sinh tôi sắp tròn vòng
thiên thu là
cái-chưa-xong một đời ?

lòng em đã thế thì thôi
đã yêu
đã phải có thời chào thua
lê thê lối ngõ bây giờ
hoàng hôn tôi,
phố còn chưa đỏ đèn

lỡ rồi
lỡ rủi tìm em
tôi không tìm được bóng mình ở đâu !

20-11-2010

hoàng lộc

Advertisements