Tags

,

về bến sông xưa ngồi ngó nước
biết mình không phải với thuyền em
một lần tay vẫy khi rời bến
là chắc đời kia chịu nổi chìm

nhớ gió bay thơm tuổi học trò
mắt buồn thuở đựng cả trời thơ
ta đi tám hướng mười phương đã
còn trắng trong hồn áo trắng xưa

những mấy mươi năm về bến cũ
trên đầu tóc bạc nối mây bay
đã hẳn em dặm ngàn thiếu phụ
tìm ở đâu trên trái đất này ?

hoàng lộc

Advertisements