Tags

, ,

anh làm như thơ anh hay lắm
đọc cả bài chỉ được vài câu
em làm như thơ em hay lắm
đọc toàn tập – không được chữ nào

vậy mà lắm đứa vào nịnh bợ
cho là thơ em quá hay ho
vậy mà có đứa lòng ganh tị
cho rằng thơ anh chả ra gì

làm như làm thơ nó dễ lắm
đời thơ anh chỉ được đôi câu
làm như làm thơ là ngon lắm
nữ sĩ là em – nghe phát rầu

thơ nó không hay vì nó vậy
cần hay với tình thì được rồi ?

11-2010

hoàng lộc

Advertisements