Tags

, , ,

đã không còn kịp nữa
em có cháu nội rồi
sao ta còn lủi thủi
giữa chiều tàn quê ai

sao ta còn thăm hỏi
những cái ngoài tầm tay ?

đã không còn kịp nữa
hạt lệ nào em cho
như một lần tiếc nhớ
của một thuở làm người

ta yêu em đến mấy
cũng chẳng là bao nhiêu
em làm bà sớm vậy
hèn chi ta bạc đầu…

11-2010

hoàng lộc

Advertisements