Tags

, , ,


những câu thơ như lưỡi dao tàn nghiệt
tưởng chém vào người – lại chém vào anh
hl

anh chém vào anh bằng những câu thơ
chém trật bậy nên lỡ nhằm em đó
có đau lắm em không ?
làm sao anh dỗ ?
ngày xưa ơi đã bụi phủ rêu mờ

anh còn gì đâu ngoài những câu thơ
cứ viết thật lòng anh
như trời đã buộc
em đọc câu thơ buồn thành câu thơ ác
làm đau đời, đau cả tấm lòng em ?

anh cầu mong anh viết được những câu hiền
để đắp cho chính anh mau lành
từng vết chém…

11-2010

hoàng lộc