Tags

, , ,


ta thiếu đủ với người
ta nợ nần của bạn
duyên mỏng cùng em thôi
mà lỡ thành ân oán

ai muốn đòi, cứ gọi
ta sắp đi xa rồi
em muốn gì cứ nói
dẫu đáp đền chi nguôi

tiếc là ta không thể
làm lại hết từ đầu
(cho dù có làm lại
chắc cũng vậy mà thôi !)

chiều mưa chiều, gió rét
chăn chiếu bỗng đau người
ta nằm nghe mái dột
nghĩ thân tàn quê ai…

2-11-2010

hoàng lộc

Advertisements