Tags

, , ,


tìm xưa thấy chẳng còn gì
vài ba trang giấy
vụng về
câu thơ
từ em đi vội tới chừ
lòng ta cũng héo cả mùa lá xanh

cái đời đã rất mong manh
thì lo chi nổi
cái tình
rã riêng
tiếc là em chẳng là em
cứ nghe uổng một trái tim tặng người

sáng đêm mà đợi sáng trời
bước đi –
(sao cứ bước hoài chẳng đi ?)
tìm nay cũng chẳng còn gì
câu thơ đứt đoạn
giấy lìa từng trang

10-2010

hoàng lộc

Advertisements