Tags

, ,


có khi nhớ không làm chi được nổi
cả cầm ly cầm đũa cũng không cầm
đọc, đọc mãi về em và cứ nhớ
cứ tiếc mình gần hết cõi trăm năm

nỗi nhớ ấy trong lòng ta, nhớ miết
thành câu thơ lúc nào ta chẳng hay
thiên hạ có những mối tình lẫm liệt
tình em cho ta quá đỗi hao gầy

và khi nhớ, không nhớ em không được
câu thơ ra ràng nỗi nhớ không nguôi
một đời viết cũng khó lòng viết hết
cái mông mênh của một thuở yêu người

em chưa chắc đọc rành bia cổ tự
giữa hư hao của nước chảy đá mòn
ai đã khắc nỗi lòng trên vách đá
có một đời thê thảm giống ta không ?

10-2010

hoàng lộc

Advertisements