Tags

, , ,

khi anh ở bệnh viện về
trái tim có chuyện gì, nghe rất buồn
có cần em biết ? cần không ?
(mà – ôi, em cũng không cần biết đâu !)

mối tình như thể mưa mau
ướt nhau ướt áo ướt đầu rồi thôi
rẽ chia được cả đôi đời
để thêm hạt lệ một thời chưa khô

về căn phòng nhỏ nằm chờ
kéo chăn mỏng, chỉ đắp sơ nỗi buồn
em à anh sống không khôn
tâm hư trí hỏng thác còn thiêng chi ?

2010

hoàng lộc