Tags

, , ,


nghe em đã về chùa
sớm hôm ngồi với Phật

ta ra trước thềm xưa
thăm mối tình bạc phước
đang lạnh những ngày mưa

mõ chuông và kinh kệ
đã hoàn hồn em chưa ?

10-2010

hoàng lộc

Advertisements