Tags

, ,

ta coi thường ta
những lần quỵ ngã
ta hằm hè ta
níu đời đứng dậy

chẳng ra gì cả
bến lỡ sông bồi
thứ gì đã lỡ
bồi đắp làm sao ?

thấy em bên đường
thấy em trên phố
một lần ta thương
một đời ta khổ ?

chẳng ra gì cả
cái tình si kia
không còn muốn ở
thì tình ra đi

ta xa lìa em
ngậm ngùi, vội vã
ôi ta thương em
chẳng ra gì cả !

10-2010

hoàng lộc

Advertisements