Tags

, ,


con đường anh đi qua
những khi buồn ngó lại
biết đi quá chừng xa
bước mỗi ngày mỗi oải

hai bên triền núi dựng
gió lớn cứ thổi về
gào hao hơi tắt tiếng
cũng làm sao em nghe ?

một đời anh lơ đễnh
lơ mơ mấy mối tình
được và thua tận mạng
con đường thêm điêu linh

biết em chừng đã muộn ?
(thiệt đã muộn mất rồi !)
trăng thề kia xế bóng
khuya tàn sao đổi ngôi

con đường anh đi qua
bước chân chừng đã chậm
núi cao rừng cũng già
lưng còng thêm những nặng

10-2010

hoàng lộc

Advertisements