Tags

, , ,


vẫn cứ Hội An chiều phố lạ
thấy em xách bát mua cao lầu
anh vẫn chong đời trên đỉnh nhớ
để rằng đôi lúc tưởng còn nhau

vẫn cứ Hội An tầng ngói đỏ
bầy sẻ xưa không biết rời xa
và em tóc áo mùa thiếu nữ
thả lòng vui với gió hiên nhà

anh Hội An như thời trẻ nít
mẹ đi chợ Phố hay chợ Đàng ?
những viên kẹo ú còn thơm ngọt
em, tiểu thơ – chừng chưa được ăn ?

Hội An trong trí cả trong lòng
anh-góc-trời thương anh-long-đong
em khua tiếng guốc cầu Lai Viễn
mà sóng sông Hoài dậy bến sông…

27-9-10

hoàng lộc

Advertisements