Tags

, ,

đã anh
đã thế
trên dòng ngược
hứng chịu bao nhiêu
kiếp nạn đời
với em
mà chẳng còn nhau được
độc mộc
và anh
một
nổi trôi

2010

hoàng lộc

Advertisements