Tags

, ,

dễ ta quên được em rồi ?
đã em xa biệt với thời mộng mơ ?
chút gì ở lại câu thơ
cũng xiêu tán cả ngày xưa lạc lòng ?

rồi em khăn gói lên đường
những son phấn những lược gương một đời
bước đi những bước bên người
cái trăng tròn mãi mỉm cười với em

đã rồi ta đã xa, quên
đớn đau thì cũng vừa yên nấm mồ
chút gì sót ở câu thơ
em tha thứ những bất ngờ dằng dai…

9-2010

hoàng lộc