Tags

, , ,


thì đó, thói thường con cá trật
là con cá lớn một đời câu
em cũng có lần ta để mất
là mối tình đã rất tình sâu…

có những ngày ta thương nhớ quá
tìm trang nhật ký cũ, không còn !
những gì của thiên thu, vừa xoá
có chắc đời em yên ấm hơn ?

mùa đã mùa lá bay không hết
là khi ta quắn quíu bàn tay
lượm lấy bao nhiêu điều dại dột
để dỗ ta tan tác một đời.

18-9-10

hoàng lộc