Tags

, ,


quán vắng – em ngồi với tình nhân
tôi đi qua không ngớt đau lòng
đời có những khi đời rất lạ
chuyện đã xong mà cứ chẳng xong ?

quán vắng em ngồi một mình em
tôi cũng riêng một góc – thật buồn
không hỏi em câu nào có thể
dễ chẳng còn nhau ở thế gian ?

tôi bỏ đi rồi tôi trở lại
em có đôi rồi em một mình
quán vắng – có khi còn hai đứa
vậy mà hai đứa rất cô đơn

14-9-1020

hoàng lộc