Tags

, , ,


buổi chiều đến với quê ai
sao tôi không thể đứng ngoài hoàng hôn
sao tôi cứ một dòng buồn
cứ trôi về phía mù tăm quê nhà ?

ngày thu cũng đã vàng hoa
tôi đang ở một nơi nào vắng em ?
áo vàng buổi tối đầu tiên
vẫn bay khắp bốn mươi năm, một đời
đã bay suốt cả kiếp người
vàng phai thì cũng đáng rồi vàng phai

tôi cùng nắng cuối quê ai
nhớ nghiêng vạt áo cùng mây trắng chiều
em giùm bớt chút lòng kiêu
để còn tin được đôi điều về nhau

9-2010

hoàng lộc

Advertisements