Tags

, ,

anh đã mây cuối trời
bay đi đâu được nữa
chỉ chờ làm mưa rơi
rồi chìm trong sóng vỗ

cũng không còn ngọn gió
xô anh lại ngày xưa
làm bóng mây một thuở
che em về nắng trưa

anh lênh đênh hết đời
uổng ngày em quạnh quẽ
thân đã ra chân trời
mới sụt sùi góc bể

8-2010

hoàng lộc

Advertisements