Tags

, ,

(dĩ nhiên không phải nhã ca rồi)

nhưng là Nh.
đã khiến anh ăn chay nằm đất
ngồi thiền trước bàn thờ Phật
cũng có lần đi thỉnh kinh

những tạng kinh công khó
nghìn dặm tây, anh đã mang về
tìm không ra kinh Nh. tụng
anh nghĩ mình hơi quê

thôi, trắng đêm ngồi hiên
niệm bao lần câu nam mô a di đà
Nh. bồ tát
ma ha tát – nơi nào ?
để đành nghìn dặm trăng khuya…

8-2010

hoàng lộc

Advertisements