Tags

, ,

đi lễ kỳ này, em hỏi Chúa giùm tôi
sao buổi chiều hôm qua không còn trở lại ?
sao có những Eva chuyên nghề bất nghĩa ?
như em đây cũng bất nghĩa vô cùng

chiều hôm qua em nhớ nói gì không ?
khi cơn gió đã bất ngờ ngưng thổi
và một trái tim mừng vui quá vội
như thế gian này chỉ có một mình em

em xa địa đàng kể mấy ngàn năm ?
biết đời đẹp nhưng đời ưa phá tán ?
đã bày biểu em nhiều điều quá đáng
với chữ tình và cả với đời tôi

em làm ơn hỏi lại Chúa giùm coi
sao tâm hồn Eva xưa như chưa từng trong em vậy ?
và chiều hôm qua không bao giờ trở lại
là bởi lòng tôi hoài cũ một Adam ?

8-2010

hoàng lộc

Advertisements