Tags

,

nơi ấy mẹ ta còn rất trẻ
bè bạn ta con nít cùng phe
em lơ thơ tóc hương vừa nắng
ta đi đâu cũng đánh hơi – về

phải nhau đã chôn, rốn đã cắt
mà bên trời đói mãi giấc quê ?

8-2010

hoàng lộc