Tags

, ,


* cùng Lý Vĩnh Huê

lâu lắm mới mở rượu
lại nhớ bạn bên nhà
thằng bạn ta nhớ nhất
là ông Đynh Trầm Ca

có cô bé khuynh quốc
học trò cưng của ta
nuôi mới vừa nhón gót
ông đành tán trớt cha !

nhớ ông là nổi giận
không nhớ không được mà
bốn lăm năm rồi bạn
như vừa mới hôm qua

rượu đây, thần Vĩnh Điện
hiên vang chút nắng tà
nhớ Ngọc Thoan, nhớ Phượng
nhớ thêm mùa Thu xa…

ta – ông cùng một tuổi
năm nay chắc đã già !

8-2010

hoàng lộc