Tags

, , ,

những gì em cho tôi rồi chẳng ai có được
em yêu bù hắn đi – bù mãn kiếp tàn đời
bởi dù sao tôi cũng người đến trước
như chết trước, được mồ được mả em ơi

những gì em nói cùng tôi từ chân răng kẽ tóc
chỉ nói một lần thôi – lần sau lặp lại rồi
em nói trên phone, cả trên laptop
hắn có nghe triệu lần – cũng chỉ phải nghe sau

em chạy rất nhanh và yêu rất nhanh
làm sao tạo kịp ngôn ngữ tình ?
hắn có phiền hà, cũng đành chịu vậy
lỗi do đời buồn, không phải do em

đời buồn quá và em thơ dại quá
ai cũng phỉnh dỗ em – con sông cũ tiêu điều
tôi ngán ngẩm rồi sau một lần phỉnh dỗ
những thứ rong bèo ứ đọng vẫn chưa trôi…

8-10

hoàng lộc