Tags

, , ,


những khắc cốt ghi tâm đã bất ngờ bèo nước
em đi đi – (trăng đã héo sau đồi)
ta ở lại với ngày mưa nặng hột
bên hiên buồn không ngớt giọt tàn rơi

đã nói với nhau và em đã quên ?
cũng dĩ nhiên như trời hôm nay gió lộng
một đời sông trôi mấy mùa biển động
nước lớn nước ròng đều cuốn ta theo

những keo sơn rã đám với mưa chiều
khép trang sách – em đi rồi – đi biệt
ta cúi xuống dưới trời mưa nặng hột
nghe trong lòng bèo nước cũng lênh đênh

8-2010

hoàng lộc

Advertisements