Tags

, , ,

ôi
vắng đời nhau cũng rất buồn
chỉ là không thể có em luôn
và em
rồi cũng theo người khác
bỏ
đất – trời – ta
một
cuối đường

8-10

hoàng lộc

Advertisements