Tags

, ,


kịp không ta
một chuyến về ?
cầm bàn tay ấy mà nghe nỗi đời
rồi bàn tay vuốt mắt người
có khi vừa kịp một lời sắt son ?

em đâu ?
phải bến sông buồn ?
chút tro cốt thả linh hồn gió bay
ta còn ở lại
bàn tay
đã tê cứng
cả tháng ngày đợi mong

chuyến về
có về kịp không ?
sao nghe trời đất quá chừng nổi trôi ?

23-8-2010

hoàng lộc