Tags

, ,


ê em gói thử trăng thề
đem theo cho biết bao giờ lặn luôn
ê em gói một oan hồn
vai mang để thấy nỗi buồn tới đâu

vầng trăng thì của trên đầu
hồn oan kia với đớn đau của mình

ê em gói kỹ chữ tình
bỏ lên bàn Phật thời kinh tụng rồi
ê em khép một đoạn đời
bỏ vô huyệt mộ cho tôi yên nằm

trên đầu vẫn cứ vầng trăng
sao tôi có một trăm năm khóc oà ?

8-2010

hoàng lộc

Advertisements