Tags

, ,

sao tôi buồn quá thế này ?
tìm em biển bắc gió đầy biển đông
tôi tìm em khắp Việt Nam
mới hay tôi với Sài Gòn đã xa

em mang một chút quê nhà
áo bay bắc Mỹ mù sa mấy trùng ?
buồn, tôi hỏi thử tấm lòng
có em dưới núi trên rừng là đâu ?

thôi rồi, lạnh suốt châu Âu
em đi nam Ý còn lâu mới về…

15-8-10

hoàng lộc

Advertisements