Tags

,

* tặng ĐPh.

em ở hà lan qua, mang linh hồn tu líp ?
tuổi mới dứt mùa trăng, đã năm bảy mối tình
tình có giả và tình còn có thiệt
em ăn chưa kịp tiêu, yêu chưa kịp quên

em đang hứa với người tình mới nhất
em không là của hắn ta, sẽ không thuộc về ai
như em nói cùng tôi hôm bữa trước
muốn đem thân đáp tạ một tình hoài

ai – em cũng yêu, mà yêu rất thiệt
làm như không lấy được nhau, trái đất nổ không bằng
không lấy được người ta, em tưởng chừng phải chết
ấy vậy mà tới giờ này, em vẫn sống nhăn…

dù sao thì em đã hồn nhiên, trẻ nít
chưa biết quí chữ tình vì bởi ham chơi
em sẽ trưởng thành hơn để yêu lần sau chót
và thuỷ chung với một đứa, một đời.

8-10

hoàng lộc

Advertisements