Tags

, ,


tạ ơn những thác những ghềnh
những bùn đen
những trong xanh của đời

đã cho tôi được nên người
đã cho sông chảy giữa trời
bình yên

bây giờ sông đã lìa em
xin cho tôi sống thật hiền với tôi

biển xanh sắp gọi kia rồi
chào em ở lại…
những lời mai sau….

8-2010

hoàng lộc

Advertisements