Tags

, ,

anh sống với em nghen ? anh không làm thơ nữa
hồi mô tới chừ làm thơ khổ quá !
trái tim rung hoài những nhịp vu vơ
sống ở kiếp này mà ấm ớ sau, xưa…

giai nhân băng qua đời anh – cô nào cũng giai nhân thứ thiệt
cô nào cũng một đời mê thơ, một đời đọc sách
có cô nắm tay anh rồi chợt thả tay
yêu gã làm thơ, lại lấy chủ tiệm giày

anh không trách gì được ai, bởi trời sinh anh háo sắc
(may là anh làm thơ – chay tịnh được tấm lòng)
có điều hễ là giai nhân thì nan tái đắc
anh cả đời thương nhớ chắc chi xong

gặp em đây rồi – anh không làm thơ nữa
thôi cho anh chút môi hồng và trọn một vòng eo
anh nhất định giữ được gì cứ giữ
sống, chẳng xa lìa – và chết, phải mang theo…

11-8-10

hoàng lộc

Advertisements