Tags

, , ,


lại ơn em
phải nặng lòng
vớt đời tôi
ở bến sông
một ngày
nổi chìm là chuyện không may
sao tôi sống lại thế này –
tiểu thơ ?

ơn em chăm chút từng giờ
vết thương kín miệng dù chưa mấy lành
chỉ vì
em rất giai nhân
trái tim thơ đã không còn lẻ loi ?

ai từng hất hủi đời tôi
vẫn em thơm thảo nét cười khoan dung

8-2010

hoàng lộc

Advertisements