Tags

, ,

biết làm thơ rất khó
đã lỡ bốn trăm bài
ngồi kỹ đọc lại thử
ít bài nào giống thơ

ôi vợ khốn khổ nhất
ta chỉ viết đôi bài
người tình cà chớn nhất
lại ôm nửa gia tài

thì ra người yêu ta
không khiến ta làm thơ
còn đứa chuyên phụ bạc
mới tốn hao giấy mực

thơ không tính nhiều bài
như ông thần Hoàng Hạc
chỉ cần một bài thôi

như ông Màu Thời Gian
như cả ông Hữu Loan
chỉ Màu Hoa Sim Tím

viết tới bốn trăm bài
đọc lại bỗng phát ngượng
chữ nghĩa càng lôi thôi
tình như thằng té giếng

phải chi bốn trăm bài
em thuộc giùm đôi câu
ta theo ông Giả Đảo
khóc và chết cho rồi !

8-10

hoàng lộc

Advertisements