Tags

,

tặng chức nữ


anh có tuổi rồi chức nữ ơi
sông ngân – sông ngân mưa mù trời
tay run thắp lửa, em hong áo
bất giác nghe ra tình hết hơi…

mùa ngâu 2010

hoàng lộc

 

Advertisements