Tags

, ,

nợ nhau
thiệt đã đến điều
trần ai mai khổ cũng liều bước chân
nợ em đôi mắt thâm quầng
cơn ghen nát ruột xé lòng
đáng chi

nợ ta
em ở em về
kể như tử biệt sinh ly với tình
nợ đời em đã vì anh
đã yêu
đã khổ
đã đành nhạt phai

nợ nhau một đứa con trai
em nuôi ăn học thành người làm thơ…

8-10

hoàng lộc

Advertisements