Tags

, ,


giai nhân
nan tái đắc hề
nên ta cứ phải tình si một đời

dặm ngàn không thể
người ơi
trần gian
thì sắp hết thời trần gian

ta nhen đóm lửa đêm trường
soi cho biết một cảnh hồn ở đâu
em nghiêng mái tóc âu sầu
bay không ngớt
cõi đời nhau muộn màng

đành
nan tái đắc
tình nhân
ơn nhau
khép mắt – xin đừng ngó theo…

3-8-10

hoàng lộc

Advertisements