Tags

, ,

chỉ biết bà là nữ thần thông minh
nên ta ghé viếng
buổi trưa đầy nắng
ta đầu trần, không gió, tóc bay

ôi nữ thần athena
ta cả đời ngu muội
cuối đời còn yêu em, yêu tới chỗ chết người

bà làm ơn đưa đường dẫn lối
cho ta bình an ở mê lộ tình si

mấy ngàn năm tinh anh
tóc bà còn xanh, nhan sắc
ta hơn sáu mươi, đời sầu
tóc trắng gầy nắng trưa

xin cúi đầu, gọi tên athena athena
cho ta bất chợt thử một lần thông tuệ
rồi thôi.

7-10

hoàng lộc

 

Advertisements