Tags

, ,


có một bữa tôi thất tình quá nặng
em đi qua thấy vậy bỗng đau lòng ?
vẫn lạ lẫm sao tôi nếm hoài mật đắng
yêu kiểu này tới chết chỉ đem chôn !

thì cũng bởi tôi yêu người-không-thể
nên nỗi đời nỗi mộng cứ đơn sai
em tưởng dễ cứu người ? (ôi chẳng dễ)
tình ai giăng – đứa ấy phải ai hoài

không thể cứu – không còn ai cứu nổi
chút đau lòng em để đó mà coi !

7-10

hoàng lộc

Advertisements