Tags

,


tam thu hề
tam thu hề
một ngày không gặp
làm chi cũng buồn
ba thu gì, cả ba đông
còn nghe cái lạnh rát lòng thế kia

tam thu hề
tam đông hề
một ngày không gặp
bốn bề trống trơn
nhớ em nhớ suốt con đường
cùng đi cùng đứng cùng buồn với nhau

ta cầm một mớ hư hao
trái tim sưng của đứa nào trong ta ?

27-7-10

hoàng lộc

Advertisements