Tags

, ,

lòng em thay đổi ra sao mà cây tình si trốc gốc ?
để cuối đời, anh ngồi bên một cây khô
chút nắng cũng ngừng và ngày thu đi biệt
bỏ trăm năm ngơ ngác cuộc mơ hồ

đại ngàn vẫn xanh thôi – suối nguồn vẫn chảy
và dặm trường em bước dịu dàng kia
níu không nổi những chung cùng thuở ấy
thì hoang tàn cũng không thể đem chia

chẳng còn bao nhiêu thời gian để anh ngồi nơi ấy
cây tình si từng nghiêng ngả nhánh cành
có một loài chim khản đời réo gọi
vẫn đôi lần ghé đậu xuống vai anh.

7-10

hoàng lộc